+420 222 315 932 info@coafin.cz

Ekonomické služby

Komplexní služby na míru

Naše společnost poskytuje ekonomické služby pro OSVČ, malé i střední podnikatele, korporátní klienty a zapsané spolky.

Vedeme účetnictví v ekonomickém systému POHODA, zpracováváme mzdy a daňová přiznání, mimo jiné řešíme faktury pro dodavatele a optimalizujeme finanční vztahy s věřiteli. Uhlídáme i vaše pohledávky a závazky.

Služby jsou vedeny každému na míru a ceny jsou účtovány individuálně za provedený servis.

Vedení účetnictví

Vedení mezd

Zpracování daňového přiznání

Správa pohledávek a závazků

Vedení účetnictví

Účetnictví
Vedení hlavní knihy a účetního deníku, nákladové analytické účty.
Účetní závěrky
Sestavení rozvahy a výsledovky včetně následného zveřejnění v OR.
Daně
Pro plátce zpracováváme přiznání k DPH, kontrolní a souhrnná hlášení.
Správa závazků a pohledávek
S námi máte všechny vaše závazky a pohledávky pod kontrolou.
Zpracování podkladů
Zaúčtování dokladů v elektronické i papírové podobě.
Cloudové řešení
Účetní systém POHODA je přístupný prakticky odkudkoli.

Vedení daňové evidence

Vedení peněžního deníku
Máte tak neustálý přehled o vašich příjmech a výdajích.
Správa pohledávek a závazků
Provádíme neustálou kontrolu nad vašimi pohledávkami a závazky.
Sledování nákladů a výnosů
S námi máte veškerý chod firmy pod kontrolou.

Mzdová agenda

Vedení mezd
Dle vámi dodaných podkladů, odeslání přehledů na příslušné instituce.
Administrativní práce
Připravíme pracovní smlouvy a dohody o provedení práce.
Roční zúčtování
Zálohové a srážkové daně, roční zúčtování zaměstnanců.

Daňové poradenství

Daňové optimalizace
Analýza možností dle platné právní úpravy.
Daňová přiznání
Zpracování přiznání ke všem druhům daní.
Jednání s finančním úřadem
Zastupování při jednání se správními úřady.